Ciemnienie srebra

Srebro jest metalem szlachetnym, niskoreaktywnym, a co za tym idzie nie wchodzi w reakcje z większością pierwiastków. Powodem ciemnienia srebra są związki siarki zawarte w powietrzu, niektórych kremach lekach oraz perfumach, co ważne, związki te mogą być wydalane razem z potem, co przyspiesza ciemnienie biżuterii ze srebra w okresie letnim. Związki te tworzą na powierzchni srebra warstwę czarnego siarczku srebra. Proces ten zachodzi tym szybciej, im bardziej zanieczyszczone jest powietrze lub im więcej kosmetyków lub leków z domieszką związków siarki używamy.

Niektórzy Klienci twierdzą, że biżuteria ściemniała dlatego, że nie jest srebrna. Jak widać – jest dokładnie odwrotnie. Srebro ciemnieje właśnie dlatego, że jest srebrem.